facebookTelefon: 0753.922.060

CONTRACT-CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. ………. din ………..

 

Partile contractante

Societatea Comerciala TIM LUP CONSULT SRL, cu sediul in Bucuresti,str Rotunda,nr.17, cod unic de inregistrare RO31273523, titulara a Licentei de turism nr.7066/12.02.2014, pentru Agentia de Turism CHAMPIONS TRAVEL, cu sediul in Bucuresti, str. Vatra Luminoasa, nr 111, ap 5, prin Iulia Lupu in calitate de Director General, denumita in continuare Agentia,

si

turistul/reprezentantul turistului,

domnul/doamna ………………, domiciliat/domiciliata in ……………., telefon ……………, posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria …… nr. ……………, CNP……………. eliberat/eliberata de ……………. la data de ………………..,

 

au convenit la incheierea prezentului contract.

 I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher, bilet de odihna tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract, si eliberarea documentelor de plata.

II. Pretul

Pretul contractului este …. si cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.

  1. Avansul este de……….lei ( minim 50 %), iar plata finala se va face pana la data de ………………… .
  2. Daca factura emisă de Agenție este exprimată în valută (EUR, USD), aceasta se va achita în aceeași monedă. În cazul în care, la cererea turistului, factura emisă de către Agentie va fi exprimată în lei, aceasta se va întocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adaugă un comision de risc valutar de 2%.
  3. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata
      DESTINATIE: TRANSPORT/Transferuri:
      HOTEL/CAMERA: Nr. Pers./Nopti:
       MASA: Pret/pers./sejur:
       PERIOADA: PRET TOTAL SERVICII:
* OBS: (turistul ia mai multe camere, nu doreste asigurareSTORNO, MEDICALA etc.) *

 

III. Drepturile si obligatiile Agentiei

1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale

contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.

2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. In cazul in care inainte de inceperea calatoriei, au loc anulari/reprogramari de evenimente culturale, concerte, campionate sportive care sunt parte integranta din programul turistic, neprevazute de Agentie si nedeterminate de aceasta, Agentia are obligatia de a informa turistul asupra acestora.

4. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza (inclusiv anulari de evenimente muzicale, sportive sau de alt gen din partea organizatorilor care sunt anuntate dupa momentul inceperii calatoriei), aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le

accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

5. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se

datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor

imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita

(modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, anulari de evenimente – concerte, meciuri de fotbal, curse formula 1, si altele de acelasi tip,etc.).

c) de asemenea, Agentia nu poate garanta spatiul camerei, pat matrimonial, loc la fereastra, ore exacte de zbor, cuantumul alimentelor / calitatea bauturilor la serviciile de All Inclusive sau Ultra All Inclusive etc., toate acestea fiind servicii si responsabilitati apartinand exclusiv Prestatorului de servicii si informatiilor publice pe care acesta le ofera pe website-urile proprii, in brosuri sau reclama. Turistul trebuie sa se adreseze direct Prestatorului de servicii, la fata locului, pentru a se incerca remedierea nemultumirilor sale.

6. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul; in cazul in care situatia de suprarezervare (overbooking) este anuntata turistului, sau reprezentantului acestuia, cu minim 3 zile inainte de data plecarii, clientul poate accepta varianta propusa sau poate anula calatoria fara penalizari, fara insa a avea dreptul de a solicita despagubiri suplimentare.

7. In cazul anularii Concertului/Evenimentului din motive independente care tin de organizarea calatoriei (imbolnavirea artistilor, suspendarea zborurilor din cauze ce tin de siguranta pasagerilor, calamitati naturale, orice alte motive), turistului i se vor restitui banii pe serviciile neconsumate – respectiv biletul de intrare la eveniment, cu conditia returnarii  biletului original. Turistul este de acord, de principiu, sa-si consume serviciile contractate ca pachet de Citybreak

8. In cazul evenimentelor sportive, turistul nu are dreptul sa refuze un bilet odata comandat si confirmat/procurat de catre agentie, chiar daca, pentru categoria comandata initial nu au mai fost disponibile bilete. In schimb, turistului i se va returna diferenta intre valoarea achitata, corespunzatoate categoriei de bilet comandate initial si valoarea categoriei de bilet livrate, conform preturilor communicate de catre agentie in oferta prealabila. De asemenea, preturile pentru fiecare categorie sunt diferite de preturile inscrise pe biletele furnizate, diferenta reprezentand valoarea la care aceste bilete pot fi procurate de la diferiti furnizori, incluzand atat adaosul comercial al acestora, comisionul agentiei si TVA. Pretul pentru diferitele categorii ii va fi comunicat turistului, de fiecare data in scris, si va corespunde punctual unei anumite oferte turistice, cu caracter limitat in timp si cu termene clare de plata pentru turist, pentru a putea fi respectata de catre agentie, in limita disponibilitatii furnizorului.

 

IV. Drepturile si obligatiile turistului

1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte

programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 12,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.

3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate

rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

4.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica

inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau

superioara, propus de Agentie;

b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu

rambursarea imediata a diferentei de pret;

c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror

eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);

c) anularea s-a facut din vina turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.

Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de

salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice.

8. In momentul rezervarii unui produs turistic, turistul este obligat sa ofere o copie dupa actul de identitate al lui si/sau al persoanelor care efectuaza calatoria pentru completarea actelor necesare calatoriei: bilet avion, voucher cazare etc.

 

V. Renuntari, penalizari, despagubiri

1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face

obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

a) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 60 de zile

calendaristice inainte de data plecarii;

b) 80% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 30-59 de zile

inainte de data plecarii;

c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 30 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d) Pachetul turistic rezervat in perioadele de early boking- rezervarii timpurii, oferte speciale/promo nu suporta modificari, anulari/decomandari sau schimbul de nume/data. Totuși, cesionarea pachetului turistic rezervat în perioadă de early booking (rezervări timpurii) este posibilă doar în cazul în care se trece la tariful normal și se accepta penalizările impuse de hotelier sau agenția străină parteneră/ touroperator! In aceste cazuri, in mod exceptional, Agentia sfatuieste Turistul sa isi faca asigurare storno a pachetului de servicii la rezervarea serviciilor turistice respective.
2. In cazul in care turistul, care a contractat un pachet de servicii turistice cu agentia si a achitat un avans, nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda /contract pentru a achita restul de plata, contractul se considera reziliat de drept, iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data si perceperea de penalizari conform Contractului-cadru incheiat cu turistul.

2. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.

6. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de

renuntare nu este luata in considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din

contract.

VI. Reclamatii

1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile calendaristice de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 15 zile calendaristice, sa comunice turistului despagubirile care i se cuvin.

VII. Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de

Asigurare OMNIASIG  prin polita seria I, nr 48954, valabila pana la 07.02.2018

Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno de pachetului de servicii turistice pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare din motive obiective, taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, etc. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii. Va rugam sa cereti conditiile generale ale ASIGURARII STORNO / MEDICALE.

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:

a) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;

b) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.

IX. Dispozitii finale

1. Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile

prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul

este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin.

(2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

631/2001, cu modificarile ulterioare.

 

Doresc asigurare STORNO                           Nu Doresc Asigurare STORNO

 

Agentia,                                                                                                        Turist,

Champions Travel                                                                                         …

 

Director General

Iulia Lupu